۱۳۹۰ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

سقوط خیلی نزدیک است

سقوط نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی خیلی نزدیک است زیرا:

 1) فشار شدید جامعه بین اللملل در قالب تحریم و به انزوا کشاندن رژیم:
      این اهرم منجر به فرسودگی بدنه نظام شده و با افزایش محدودیتها و به تبع آن افزایش افسار گسیخته قیمتها به افزایش نارضایتی های مردمی می انجامد

2) نارضایتی شدید عموم مردم از مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی:
      اعتراضهای دامنه دار پس از انتخابات فرمایشی - اعتراضها به افزایش شدید قیمتها - اعتصابات رو به گسترش کارگری

3) افت محسوس همراهان و طرفداران نظام:
       شاهد این مدعا اعتراف مجتبی ذوالنور است که میگوید: دیگر نمیتوانیم جمعیت مناسبی را برای سفرهای رهبری به صحنه بیاوریم (لینک)

4) سونامی انقلابهای مردمی علیه حکومتهای خودکامه
      با سقوط هر دیکتاتور، عزم مبارزان دیگر کشورها در پایداری تا رسیدن به اهداف بیشتر و بیشتر میشود

5) اختلافات گسترده بین سران حکومت در بالاترین سطوح
      اختلافات علنی شده میان رهبر و رئیس جمهور که اولین مورد جدی آن در قضیه برکناری مشایی اتفاق افتاد و در حال حاضر با برکناری و ابقای مجدد وزیر اطلاعات به وضوح عیان گشت

با نگاهی به تاریخ متوجه میشویم که عمدتا برقراری دو شرط از شروط فوق میتواند منجر به سقوط غریب الوقوع یک نظام شود.
حال اگر نظامی با همه این مشکلات در بالاترین سطح درگیر باشد، چه آینده ای در انتظارش خواهد بود؟
قضاوت با شما

0 نظرات: